53 50 37 99
Send mail

Persondatapolitik

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan ADLIFE behandler dine personoplysninger.

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
ADLIFE
CVR: 43004379
Håndværkerbyen 19A – 2670 Greve

E-mail: info@adlife.dk
Tlf.: 53 50 37 99

Persondatapolitikken varetages af Adm. Dir.: Morten Spang
E-mail: info@adlife.dk
Tlf.: 53 50 37 99

Beskrivelse af behandlingen

Formål

Levering af vores ydelse:
Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på ordrebehandling, som du har anmodet om.

Markedsføring:

Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig i forhold til konkrete ordrer samt sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve.

Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:

Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder. (Kun ved tracking cookies)

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:1. a) Almindelige personoplysninger:
eks.:
• Dit navn, firmanavn, adresse, e-mail, telefonnummer og CVR-nummer.
• Indkøbshistorik, brug af digitale ydelser
2. b) Følsomme oplysninger
Ingen

Kilder:

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:
• Direkte fra dig
• Aktiviteter på vores hjemmeside (kun ved cookies)

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag
F.eks.:
• Artikel 6.1.a (samtykke)
• Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)
• Artikel 9.2.f (nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares)
• Artikel 9.2.g (nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret)

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:
• [Eksterne leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed] (ovenstående kan præciseres ved henvendelse til dataansvarlig)

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.
F.eks.:
• Finansbilag: Opbevares i 5 år ifølge regnskabsloven
• Ordrehistorik: Gemmes så længe vi mener det er nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de indsamles eller behandles.
• Dine kontaktoplysninger, så længe vi har kontakt med dig som kunde, leverandør eller medarbejder

Konsekvenser ved behandlingen, såfremt ovenstående ved en fejl overtrædes

Ved en erkendt fejl herfra, får du øjeblikkelig besked, og data slettes eller flyttes omgående.

Pligtmæssig information

Nedenstående oplysningerne er obligatoriske, såfremt du er kunde hos os. Hvis du ikke giver disse oplysninger, vil vi ikke være i stand til at levere varer eller ydelser til dig:
• CVR-nummer
• Virksomhedens navn
• Faktureringsadresse
• Kontaktperson med e-mail og telefonnummerNedenstående oplysningerne er obligatoriske, såfremt du er medarbejder hos os. Hvis du ikke giver disse oplysninger, vil vi ikke være i stand til at kunne ansætte dig:
• Navn
• CPR-nummer
• Adresse
• Skatteoplysninger
• Bankoplysninger
• Kontaktperson – pårørende

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:
• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. Er du kunde kan vi dog ikke slette dine oplysninger.
• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
• Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
• Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at: kontakte dataansvarlig hos ADLIFE Morten Spang.
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Opdateret 01.11.2022